Verzending


Eens een order wordt aangemaakt door de klant, wordt Kachels TFE hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Gezien de levering van alle bestellingen door Kachels TFE in eigen beheer wordt uitgevoerd, zullen diverse leveringen zo efficiënt mogelijk worden ingepland in het kader van de logistieke planning van Kachels TFE. De levertermijn bedraagt daarom tussen de 2 en de 14 dagen, afhankelijk van de logistieke planning en capaciteit van Kachels TFE.

Artikelen besteld in de webshop worden in België op locatie geleverd aan een vaste leveringskost van 60 euro (excl. BTW). Voor internationale leveringen verwijzen we naar de paragraaf over internationale bestellingen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Kachels TFE.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kachels TFE was geboden.

Blijf op de hoogte van promoties & nieuws