Energielening

Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw bestaande woning of om uw nieuwbouwproject nog energiezuini - ger te maken. U kunt maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 of 10 jaar. De intrest bedraagt respectievelijk 2% of 0%. U kunt een energielening aanvragen bij een Energiehuis of een Lokale Entiteit voor uw gemeente. U hoeft dus niet via uw bankinstelling te lenen. U kunt en - kel een energielening aanvragen als er voor uw gemeente zo’n Energiehuis is. Er zijn Energiehuizen in quasi alle Vlaamse gemeenten. 

 

Intrest 0% of 2% ?

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgen - de doelgroepen :

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.363,39 euro, verhoogd met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.
 • Beschermde afnemers.
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen ≤ 30.060 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.

 

 

Welke werken kunt u betalen met uw energielening ?

U kunt een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investerin - gen. Sommige investeringen zijn onder - worpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aanne - mer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten.
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, … ).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat o.a. het dak goed is geïsoleerd).
 9. Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen).
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep die aan 0% kan lenen, altijd in combinatie met energiescan).
 12. Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen).
 13. Energieopslagtechnieken en beheersystemen Raadpleeg steeds uw Energiehuis voor de volledige voorwaarden.

 

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning ?

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau). 

 

Wie kan een lening afsluiten ?

Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die hij /zij bewoont of verhuurt. Het moet steeds gaan over een hoofdver - blijfplaats voor een natuurlijk persoon. De personen die kunnen genieten van de 0% rentevoet (zie hoger), kunnen in bepaalde gevallen genieten van extra begeleiding bij de uitvoering van de werken. Ze krijgen gratis hulp om te bepalen wel - ke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen en pre - mies aan te vragen. Vanaf 1 januari 2019 kan alleen nog deze doelgroep een energielening krijgen. Ook bepaalde niet-commerciële rechts - personen en coöperatieve vennoot - schappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, ... ) kunnen lenen aan 1% (op tien jaar) en deze maatregel blijft van kracht tot 31 december 2019. Opgepast : geld lenen kost ook geld.

 

Wat is een Energiehuis ?

Een Energiehuis (voorheen lokale enti - teit) is een gemeentelijke instelling of een samenwerking tussen verschillende gemeenten die een uitgebreid aanbod hebben aan diensten om u advies te geven inzake energiebesparing en om u op weg te helpen om uw energiefac - tuur onder controle te houden. Via een Energiehuis kunt u ook een energiele - ning afsluiten tegen een zeer voordelig rentetarief. In sommige gevallen kunnen ze eveneens offertes van aannemers op - vragen, de werken begeleiden en u bege - leiden voor het aanvragen van subsidies.

 

KACHELS TFE

 

Stationsstraat 22 , 9300 Aalst, Belgium  - Telefoon: 053/59 00 96 - E: info@kachels-tfe.be -  BTW: BE 0475.441.639